ASERI KOOL OMA 117 AASTASEL SÜNNIPÄEVAL 14.11.2022 OTTO WILHELM MASINGUT AUSTADES

10 -11.50 II korruse klassis Aseri Keskkooli vilistlased Masingu jälgedes. Suurmehest kui

* pastorist mõtiskleb Valga Peetri-Luke koguduse õpetaja M. Suvi

* aabitsaloojast – Siiliaabitsa autor S. Oll

* ajakirjanikust – EALi liige P. Kesküla

* kultuuridevaheliste sildade loojast – Viru Instituudi projektijuht M. Lepik ja saksa filoloog V. Leibur

* Õ kinkijast eesti rahvale, sh Viru-Nigula vallale – omaaegsed V-Nigula vallajuhid E. Veitsurs ja A. Tiivas

12 – 12.20 Lõuna

12.20 saalis koolipere ja külaliste kontsertaktus (kunagise ja tänavuse Õ joonistamise meenutamine –  kunstiõpetaja I. Laiv,
Õ lugude kirjutamise algatamine – AK direktor E. Polluks, Masingu-aegset e Viini kolmiku muusikat perek Järvilt, sünnipäevatervitused)

 

Ein Bischen Deutsch

Kolmapäeval, 12. oktoobril 2022 kell 15 Aseri Kooli ajalootoas Täiskasvanud õppija nädala raames Ein bisschen Deutsch – saksakeelne Saksa mälestuste, jutu- ja laulutund keeleoskajatele ning algajatele.

Willkommen!

Keskkooli 3. lend 50 aastat hiljem

Aseri Keskkooli kolmas, 1971.aasta lend ja klassijuhatajad Hilja Kuusk ning Otu Karask kogunevad 17.juulil k.a kell 13.00 koolimaja peaukse juurde.
Väga oodatud on kõik kunagised klassikaaslased!

Täpsem info ja tulekust teatamine kuni 14.juulini tel 53942516 või carkeskyla@gmail.com