Aseri Kooli ja Viru Instituudi 14.novembrist kuni nigulapäevani 2022 O. W. Masingu auks korraldatud õõtamise tulemused
Aseri Kool ja Viru Instituut tänavad kõiki 44 autorit (+ 1 hilisem, tööde hindamisest inspiratsiooni saanud lugu *) väga mitmekülgse loomingu eest.
Üleskutsujad on südamest tänulikud järgmistele ettevõtmise toetajatele: Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv,  haridus- ja kultuuriselts Kaur, EELK Viru-Nigula kogudus, Eesti Metodistikiriku Aseri kogudus, ettevõtjad MyMagic ja  TF Bank, MTÜ Taastõusmine, pr Natalja Serdjuk, hr Kuido Merits,  Einar Vallbaum ja Gaido Kentem ning Aseri kooli kunagise direktori Elmar Liivi pere (pr Kersti Toots).
Hindajate – Aseri Kooli endiste ja praeguste õpetajate, Viru Instituudi inimeste ning õõtamist toetanute  – arvates väärisid tunnustust:
           a) õpetajad, kes õhutasid oma õpilasi õõtama

 1. õp Kanarbik Simuna Koolist
 2. õp Kalter ja Talja Tamsalu Gümnaasiumist
 3. õp Veski ja Vanatoa Kunda Ühisgümnaasiumist
 4. õp Laiv Tallinna Kunstigümnaasiumist
 5. õp Uustallo ja direktor Abroi Maidla Koolist
 6. õp Kaplina (vene õppekeel) ja Metsis Aseri Koolist
  b) kõik täiskasvanud, kes õ-lugudeks aja võtsid
 7. Anneli Lamp
 8. Sirje Võsa
 9. Ann Aruvee
 10. Sulev Oll
 11. Elle Türkel
 12. Luule Varinurm
 13. Liina Polluks
 14. Anna Metsis
 15. Hilje Pakkanen*
  c) eriilmelistest õpilasautoritest jäid silma
 16. Roomet Dõba, Greete Veski ja Laura Orgmets Kunda Ühisgümnaasiumist
 17. Viktor Barbakar ja Mihkel Juusu Maidla Koolist
 18. Kenneth Luts, Mattias Langinen, Emili Jusar, Anette Pukk, Laur Mario Viitma ja Keron Lillepea Tamsalu Gümnaasiumist
 19. Iti Lota Maasik ja Siret Kaasik Simuna Koolist
 20. Marta Andreas ja Hanna Sofia Randma Tallinna Kunstigümnaasiumist
 21. Gerli Kodu, Hedi Roov, Kädi Kravinski, Gertel Raudsepp, Helis Viljaste, Artur Koptelkov ja Jürgen Veldi Aseri Koolist

  Otto Wilhelm Masingut seoses tema läheneva sügisese 260. sünniaastapäevaga meeles hoides

  Aseri Kool ja Viru Instituut

ASERI KOOL OMA 117 AASTASEL SÜNNIPÄEVAL 14.11.2022 OTTO WILHELM MASINGUT AUSTADES

10 -11.50 II korruse klassis Aseri Keskkooli vilistlased Masingu jälgedes. Suurmehest kui

* pastorist mõtiskleb Valga Peetri-Luke koguduse õpetaja M. Suvi

* aabitsaloojast – Siiliaabitsa autor S. Oll

* ajakirjanikust – EALi liige P. Kesküla

* kultuuridevaheliste sildade loojast – Viru Instituudi projektijuht M. Lepik ja saksa filoloog V. Leibur

* Õ kinkijast eesti rahvale, sh Viru-Nigula vallale – omaaegsed V-Nigula vallajuhid E. Veitsurs ja A. Tiivas

12 – 12.20 Lõuna

12.20 saalis koolipere ja külaliste kontsertaktus (kunagise ja tänavuse Õ joonistamise meenutamine –  kunstiõpetaja I. Laiv,
Õ lugude kirjutamise algatamine – AK direktor E. Polluks, Masingu-aegset e Viini kolmiku muusikat perek Järvilt, sünnipäevatervitused)

 

Ein Bischen Deutsch

Kolmapäeval, 12. oktoobril 2022 kell 15 Aseri Kooli ajalootoas Täiskasvanud õppija nädala raames Ein bisschen Deutsch – saksakeelne Saksa mälestuste, jutu- ja laulutund keeleoskajatele ning algajatele.

Willkommen!