Sõnad ja viis: Jaan Linde, AKK laulmisõpetaja 1967-1971
(uus redaktsioon august 2001)

Kõikjal küngastel looklevad teed –
kooli ruttavaid õpilasi täis.
See on Aseri, kaunis Aseri,
siit koolist tarkusi õppimas käid.

Refr: Kõla lauluke me koolist,
meie kodukohast Aserist.
Õpi hästi, see on kõigi sooviks.
Meie kunagi ei nukrutse.
Sõbrad kooliõed ja –vennad,
lähme rännuteele, laulud suul.
Ehkki möödub aastakümneid lennul,
kaunis mälestus siit meelde jääb.

Üritustel vaid kasvab me ramm,
vabal hetkel meid matkarajal näeb.
Ikka töökad me, ikka hoogne samm
ja sõprus tegudes ühendab käed.

Spordivõistlused tihti on hoos,
kostab muusika, helisemas laul,
tants ja näitemäng noori kokku toob –
toogu me teod ikka koolile au.

 

Aseri kooli laul, mis sai ajakohasemad sõnad, kõlab taas kõigil kooliüritustel.
Iga õpilase kohus on osata oma koolilaulu, et seda üritustel kõva häälega kaasa