• 01.11.1905 alustas Aseris tööd vene õppekeelega III järgu 2-klassiline erakool (klassid jagunesid 4-ks jaoks), mida pidas kuni 1922. aastani üleval aktsiaselts “Asseriin”
  • 1905 – 1920 töötas kool aktsiaselts “Asseriin” poolt ehitatud elamus
  • 1921. aastast töötas kool Aseri tsemenditehase poolt kooli tarbeks ümberehitatud kasarmus
  • 1923 – 1931 Aseri 4-klassiline algkool
  • 1931 – 1944 Aseri 6-klassiline algkool
  • 1944 – 1961 Aseri 7-klassiline mittetäielik keskkool
  • 1944 – 01.09.1968 lisandusid ruumid õppetöö korraldamiseks veel kuude hoonesse
  • 1946. aastast algas kakskeelse kooli kujunemine Aseris, mis on kakskeelne kool tänaseni
  • 1961 – 17.07.1967 Aseri 8-klassiline kool
  • pandi nurgakivi praegusele koolihoonele, mis valmis 01.09.1968
  • 17.07.1967 – käesoleva ajani Aseri Keskkool
  • 1969 / 70 õ.-a  IV veerandil sai uus koolimaja juurdeehituse
  • sai valmis maneež (lasketiir, ringrada, kaugushüpperada)
  • 1978 / 79. õppeaastast kujuneb kool pikapäevakooliks. Käesoleval ajal töötavad pikapäevarühmad ainult I – IV kl.
  • 1978 / 79. õ.-a algas kuueaastaste laste õpetamine
  • 1993 / 94. õ.-a  kujunes kuueaastaste laste klassist keelekümblusklass, mis lõpetas peale 2000 /01. õ.-a
  • 2001 / 2002. õ.-a  liideti eesti osakonna I ja II kl.
  • 2004 / 2005. õ.-a  eesti osakonnas kaks liitklassi
  • 2005 / 2006. õ.-a  eesti osakonnas kolm liitklassi
  • 14.11.2005 Aseri kool 100-aastane
  • 2006 / 2007. õ.-a  üks liitklass ka vene osakonnas
  • 2008 / 2009. õ.-a eesti osakonnas neli liitklassi
  • alates 2009 / 2010. õ-a ei tasustata ringide tööd. Ei töötanud ka pikapäevarühmad.
  • 2010 / 2011. õ-a eesti osakonda gümnaasiumi X kl õpilasi ei tulnud
  • 2011 / 2012. õ-a alates eksisteerib gümnaasium ainult vene osakonnas, pikapäevarühmad
   töötavad I-VI klassis
  • 1.09.2012 gümnaasiumis X kl ei avata
  • 21.06.2014 keskkooli viimase, 46. lennu lõpetamine
  • 01.09.2014 Aseri kool, ühendatuna lasteaiaga, alustas tegevust põhikoolina; üleminek e-
   koolile

Aseri Kool on Viru-Nigula Vallavalitsuse hallatav asutus.

Aseri kooli minevik ja tänapäev (Marianna Koitla)

Käsikirja “Inimesed ja saatused” fragmentide kodulehekülg (Richard Käär)

 

Teated õpilaste ja õpetajate arvu kohta:

ÕppeaastaKlasside arvÕpetajate arvÕpilaste arv
19051-
19062-
1911257
1920276
1924476
1931478
1940ndad-140
1950ndad-200
195210-
195812-
1961-275
1962-308
196321361
196422410
1967/6843455
1985/8653609
1999/002439331
2000/012437311
2001/022436304
2002/032336265
2003/042337260
2004/052236241
2005/062235219
2006/072036195
2007/082035175
2008/091734152
2009/101635154
2010/111534146
2011/121528144
2012/131328132
2013/141623114
2014/1516114
2017/181623112
2018/191721120
2019/201720109
2020/211720109
2021/221820105
2022/231920134
2023/241820134