2020/2021 Ringid

KUNSTIRING K.Allikmäe E 14.00-15.00
NÄITERING L.Varinurm kokkulepel
JALGRATTA LIIKLUSRING H.Oras T 13.05-14.00
LAULMINE, SOLISTID S.N.Varinurm E,T 13.00-15.00
KAITSELIIDU RING E.Sepp T 15.00-16.30
ROBOOTIKA RING D.Käär K 15.00
NUTIRING H.Oras N 14.05-14.50
AJALOORING L.Karja Iga päev