ASERI KOOL OMA 117 AASTASEL SÜNNIPÄEVAL 14.11.2022 OTTO WILHELM MASINGUT AUSTADES

10 -11.50 II korruse klassis Aseri Keskkooli vilistlased Masingu jälgedes. Suurmehest kui

* pastorist mõtiskleb Valga Peetri-Luke koguduse õpetaja M. Suvi

* aabitsaloojast – Siiliaabitsa autor S. Oll

* ajakirjanikust – EALi liige P. Kesküla

* kultuuridevaheliste sildade loojast – Viru Instituudi projektijuht M. Lepik ja saksa filoloog V. Leibur

* Õ kinkijast eesti rahvale, sh Viru-Nigula vallale – omaaegsed V-Nigula vallajuhid E. Veitsurs ja A. Tiivas

12 – 12.20 Lõuna

12.20 saalis koolipere ja külaliste kontsertaktus (kunagise ja tänavuse Õ joonistamise meenutamine –  kunstiõpetaja I. Laiv,
Õ lugude kirjutamise algatamine – AK direktor E. Polluks, Masingu-aegset e Viini kolmiku muusikat perek Järvilt, sünnipäevatervitused)