Traditsioonidega  seome  vilistlasi  kooliga, õpilasi  kooli  ajalooga, kasvatame  põlvkondade  ühtsustunnet, oma  kooli  tunnet.

1) 1. september

 • lõpuklasside  õpilased  võtavad  kooli vastu  1. klassi  õpilased
 • 1. klasside  õpilased  saavad  aktusel kooli  direktorilt   aabitsa

2) Rahvusvaheline õpetajate  päev 5. oktoobril

 • õpetajate  autasustamine
 • õpilaste  omavalitsuspäev  koolis

3) Kooli   aastapäev 14. novembril

4) Isadepäev

 • lahtiste  uste  päev “isad koolis”
 • tervituskontsert  tähtpäevaks
 • pedagoogilise  kollektiivi  ja  lastevanemate  ümarlaud  eesmärgiga  tugevdada kooli  ja  lastevanemate  sidemeid
 • lastevanemate  austamine

5) Jõulud

 • rahvakommete  väärtustamine

6) Sõbrapäev

 • sõbra-, kaasõpilas-, õpetajasuhete  väärtustamine
 • sõbrapost

7) Vastlapäev

 • rahvatraditsioonide  tähistamine
 • vastlapäeval  peale  tunde  ülekooliline  vastlapäev  Rannu  mäel, kus tutvustatakse  õpilastele  päevaga  seonduvaid  tavasid

8) Vabariigi  aastapäev

 • austuse  avaldamine  oma  rahvale, riigile
 • ainepäevade, – nädalate, konkursside, olümpiaadide  korraldamine

9) Jüriööjooks

 • rahvatraditsioonide  tähistamine
 • jüripäeval  osalemine  üleaserilisel  tõrvikutega  teatejooksus

10) Viimane  koolikell

 • õpetajate  ja lõpetajate  ümarlaud  peale  lõpukella  aktust

11) Emadepäev

 • lahtiste  uste  päev “emad koolis”
 • tervituskontsert  tähtpäevaks
 • pedagoogilise  kollektiivi  ja  lastevanemate  ümarlaud  eesmärgiga  tugevdada kooli  ja lastevanemate  sidemeid
 • lastevanemate  austamine

12) Lõpuaktused

 • lõpuaktused  organiseerivad  lõpuklassid
 • parimate  lõpetajate  premeerimine

13) Kooli  vilistlaste  kokkutulek

 • iga  viie  aasta  järel  augusti  teisel  laupäeval
 • klasside  poolt  andmete  kogumine  vilistlaste  elukäigu  kohta  lendude albumisse
 • kooli  fotokroonika  näitus  kooliajaloo  toas
 • küünalde  süütamine  lahkunud  õpetajate  mälestamiseks