Ljudmilla Botško – volikogu esindaja

Anna Metsis – kooli õppenõukogu esindaja (põhikooli õpetaja)

Svetlana Abdussaljamova – kooli õppenõukogu esindaja (lasteaia õpetaja)

Triin Oras – lastevanemate esindaja ( põhikooli osas) – hoolekogu esinaine

Mihkel Simoniš – lastevanemate esindaja (põhikooli osas)

Katre Eskor – lastevanemate esindaja (lasteaia osas)

Kaidu Peetso – lastevanemate esindaja (lasteaia osas)

Anna-Maria Tomsen – õpilasomavalitsuse esindaja

Gaido Kentem – ettevõtjate esindaja

 

Hoolekogu liikme volitused kehtivad kuni 14.10.2017.a.