1. Elju Rästa – Viru-Nigula Vallavolikogu esindaja

2. Helen Oras – Aseri Kooli õppenõukogu esindaja

3. Irina Semjonova – Aseri Kooli õppenõukogu esindaja

4. Kaari Uussoo – lastevanemate esindaja

5. Gerli Lonskaja – lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees

6. Glafira Nagel – lastevanemate esindaja

7. Gert Lonski – lastevanemate esindaja

8. Gerli Kodu – õpilasomavalitsuse esindaja

9. Maiken Mälk – vilistlaste esindaja

10. Gaido Kentem – ettevõtjate esindaja

Aseri Kooli hoolekogu protokollid.