1. Helju Rästa – Viru-Nigula Vallavolikogu esindaja

2. Kaari Uussoo – Aseri Kooli õppenõukogu esindaja

3. Irina Semjonova – Aseri Kooli õppenõukogu esindaja

4. Helen Oras – lastevanemate esindaja

5. Gerli Lonskaja – lastevanemate esindaja

6. Glafira Nagel – lastevanemate esindaja

7. Gert Lonski – lastevanemate esindaja

8. Kristjan Veldi – õpilasomavalitsuse esindaja

9. Maiken Mälk – vilistlaste esindaja

10. Gaido Kentem – ettevõtjate esindaja