Ljudmilla Botško – volikogu esindaja

Anna Metsis – kooli õppenõukogu esindaja (põhikooli õpetaja)

Svetlana Abdussaljamova – kooli õppenõukogu esindaja (lasteaia õpetaja)

Triin Oras – lastevanemate esindaja ( põhikooli osas) – hoolekogu esinaine

Mihkel Simoniš – lastevanemate esindaja (põhikooli osas)

Katre Eskor – lastevanemate esindaja (lasteaia osas)

Kaidu Peetso – lastevanemate esindaja (lasteaia osas)

Alisa Käär – õpilasomavalitsuse esindaja

Gaido Kentem – ettevõtjate esindaja