Lõpueksamid ja tasemetööd 2017/2018

 

Põhikooli lõpueksamite ajad

2017/2018. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:

 • eesti keel – 1. juuni 2018. a;
 • eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
 • eesti keel teise keelena (suuline) – 1.-5. juuni 2018. a.
 • matemaatika – 8. juuni 2018. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2018. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2018. aasta 1. veebruariks. 

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

2017/2018. õppeaasta tasemetööd

3. klassi tasemetööd:

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles – 24. mai 2018. a;
 • matemaatikas – 29. mai 2018. a.

6. klassi tasemetööd (elektroonilised):

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena – 16. mai 2018. a;
 • matemaatikas – 22. mai 2018. a;
 • vene keeles (vene õppekeelega koolid) – 30. mai 2018. a.