Keskkooli 3. lend 50 aastat hiljem

Aseri Keskkooli kolmas, 1971.aasta lend ja klassijuhatajad Hilja Kuusk ning Otu Karask kogunevad 17.juulil k.a kell 13.00 koolimaja peaukse juurde.
Väga oodatud on kõik kunagised klassikaaslased!

Täpsem info ja tulekust teatamine kuni 14.juulini tel 53942516 või carkeskyla@gmail.com

Kogume kokku vanapaberi

Ära viska kasutatud paberit prügikonteinerisse, kogu see kokku ja too (maikuu jooksul) oma kooli kogumiskohta. Aseri Kooli on võimalik vanapaberit tuua e-r 8.30-14.00.
Lisainfo:
335 1211– kantselei

335 1538– direktor
kool@aserik.edu.ee