MTÜ Aseri Kooli Selts

Ühingu eesmärgiks on Aseri Kooli tegevuse toetamine ning traditsioonide hoidmine ja jätkamine.

Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes nõustub ühingu eesmärkidega ning on nõus täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid. Liikmeks astudes loe kindlasti läbi ühingu põhikiri (MTÜ Aseri Kooli Selts põhikiri).

Liikmeks astumise avalduse saab täita paberkandjal kooli kantseleis, digitaalselt allkirjastatud avalduse saab saata aadressile aserikooliselts@gmail.com. Avalduse blanketi leiab kooli kodulehelt saki MTÜ Aseri Kooli Selts alt (MTÜ Aseri Kooli Selts liikmeks astumise avaldus).

 

Ühingu toetamiseks ei pea olema selle liige. Annetuse tegemiseks saab teha ülekande –

Saaja: MTÜ Aseri Kooli Selts

Konto: EE724204278629701806

Selgitus: annetus (NB! Liikmemaksu tasumisel pane selgitusse liikmemaks)

 

Üleskutse

HEAD ASERI KOOLI SÕBRAD!

Tänavu 22. märtsil möödub 90 aastat kõige kauem meie kooli juhtinud Jaan-Ülo Saare sünnist.

Tuleval aastal saab Aseri Kool 120-aastaseks.

Tähtpäevade tuules kutsub Aseri Kool kõiki kooli sõpru kooliaegu ja -inimesi meenutama. Meie ajalugu vajab lisatalletamist!

Kirjatöid ja fotosid ootame ümbriku- või käsipostiga aadressile Kooli 2, 43401 Aseri, Viru-Nigula Vald ning meilitsi aadressile kool@aserik.edu.ee

Kirjatöid võib saata ka Aseri Kooli Facebooki ja Instagrami postkasti, kuid pildid palume kvaliteedi säilimise eesmärgil saata ümbriku- või käsipostiga ja/või kooli meilile.

Suulise meenutamise soovist palume teada anda ja kohtumine kokku leppida telefonil 53942516.

Küsimused tel 3351211.

 

Juba 90 kevadet: mõeldes Jaan-Ülo Saarele

(22.03.1934 Lüganuse – 29.02.2000 Aseri)

Aseri kooli peaukse ees avati 2014, Aseri Keskkooli viimase, 46. lennu lõpupäeval tänupink direktor Saarele. Varasemast oli seinal mälestustahvel direktori kivisse raiutud allkirjaga ja tekstiga Kooli direktor 1961 – 2000.

Direktor Saar pihtis ühes intervjuus, et kavatses 1961 (pärast Tallinna Pedagoogilise Instituudi lõpetamist) poolvenekeelsesse, NSVL piiritsooni poolsuletud tehaseasulasse koolijuhiks tulla lühikeseks ajaks. Tegelikult jäi ligi 40 aastaks – kuni surmani. Tema kui pikaaegse nõukogude direktori kohta sobib siiski häbenemata kasutada vanade koolmeistrite sünonüümi maa sool, lisades täiendina eesti. Tema juhi- ja füüsikaõpetajakarjäär kulges suures kakskeelses koolis ja paljuski venekeelses alevikus ning Kohtla-Järve rajoonis, hilisemas Ida-Viru maakonnas. Nendes oludes eestluse edendamine ja samas kodurahu hoidmine vajas visiooni, tegutsemistarkust ja -julgust. Teisisõnu – direktor Saart, meest, kes mõtles suurelt ja tegutses suurelt.

Direktor Saare eestvedamisel sündis 1967 Aseri Keskkool, 1968 valmis uus koolimaja. Tegu-teolt hakkas kool omandama uuendusalti ja riskijulge haridusasutuse mainet. Palju praegusi eesti haridusnorme algatati nö eksperimendi korras just Aseris (pikapäevakool, kabinetisüsteem). Üritustega sisustatud õppevaba laupäeva viljeldi juba 1970ndate alguses (Eestis seadustatud 1988), samal ajal alustati igapäevaste kehalise kasvatuse tundidega. 1978 tulid esimesed 6aastased nullklassi. 1993 moodustati vene lastevanemate soovil eestikeelne ettevalmistusklass, et lapsed saaksid jätkata eesti koolis. Keelekümbluse mõiste ning rahaliselt toetatud õpimoodus ja õpetajaõpe said riigipoliitikaks alles 2000.

Direktor Saar mängis kohalikus puhkpilliorkestris trompetit ja rahvapillikapellis kontrabassi. Oli kohaliku, rajooni/maakonna ja Eesti Kongressi saadikuna ka riigitasandi poliitik, oli 1988 koha peal Rahvarinde vedajaid. Juhtis Ida-Virumaa Koolijuhtide Ühendust, oli koos kooliga aktiivne Forseliuse Seltsi tegevuses, toimetas XXII üldlaulupeo peakomisjonis.

1999 omistati direktor Saarele Eesti kodanikupäeva aumärk. Võimsa aumärgi jättis ta endast siiakanti Mente et manu – mõistuse ja käega.