Traditsioonid

 

Traditsioonidega  seome  vilistlasi  kooliga, õpilasi  kooli  ajalooga, kasvatame  põlvkondade  ühtsustunnet, oma  kooli  tunnet.

1) 1. september
 • 12. klasside  õpilased  võtavad  kooli vastu  1. klassi  õpilased
 • 1. klasside  õpilased  saavad  aktusel kooli  direktorilt   aabitsa
2) Rahvusvaheline õpetajate  päev 5. oktoobril
 • õpetajate  autasustamine
 • õpilaste  omavalitsuspäev  koolis                                                                                    
3) Kooli   aastapäev 14. novembril

4) Isadepäev
 • lahtiste  uste  päev “isad koolis”
 • tervituskontsert  tähtpäevaks
 • pedagoogilise  kollektiivi  ja  lastevanemate  ümarlaud  eesmärgiga  tugevdada kooli  ja  lastevanemate  sidemeid
 • lastevanemate  austamine
5) Jõulud
 • rahvakommete  väärtustamine
6) Sõbrapäev
 • sõbra-, kaasõpilas-, õpetajasuhete  väärtustamine
 • “amor“  post
7) Vastlapäev
 • rahvatraditsioonide  tähistamine
 • vastlapäeval  peale  tunde  ülekooliline  vastlapäev  Rannu  mäel, kus tutvustatakse  õpilastele  päevaga  seonduvaid  tavasid
8) Vabariigi  aastapäev
 • austuse  avaldamine  oma  rahvale, riigile
 • ainepäevade, - nädalate, konkursside, olümpiaadide  korraldamine
9) Jüriööjooks
 • rahvatraditsioonide  tähistamine
 • jüripäeval  osalemine  üleaserilisel  tõrvikutega  teatejooksus
10) Viimane  koolikell
 • õpetajate  ja  abiturientide  ümarlaud  peale  lõpukella  aktust
11) Emadepäev
 • lahtiste  uste  päev “emad koolis”
 • tervituskontsert  tähtpäevaks
 • pedagoogilise  kollektiivi  ja  lastevanemate  ümarlaud  eesmärgiga  tugevdada kooli  ja lastevanemate  sidemeid
 • lastevanemate  austamine
12) Lõpuaktused  22. juunil
 • lõpuaktused  organiseerivad  vastavalt  8. ja 11. klassid
 • parimate  lõpetajate  premeerimine  ettevõtete  poolt
13) Kooli  vilistlaste  kokkutulek
 • iga  viie  aasta  järel  augusti  teisel  laupäeval
 • klasside  poolt  andmete  kogumine  vilistlaste  elukäigu  kohta  lendude albumisse
 • kooli  fotokroonika  näitus  kooliajaloo  toas
 • küünalde  süütamine  lahkunud  õpetajate  mälestamiseks