Kogume kokku vanapaberi

Ära viska kasutatud paberit prügikonteinerisse, kogu see kokku ja too (maikuu jooksul) oma kooli kogumiskohta. Aseri Kooli on võimalik vanapaberit tuua e-r 8.30-14.00.
Lisainfo:
335 1211– kantselei

335 1538– direktor
kool@aserik.edu.ee