Aseri Kooli 9. klasside eriline – virtuaalne – lõpukell 28.05.2020 kell 9