Koolis töötab sotsiaalpedagoog iga päev 8.10-15.00

Eripedagoog reedeti 8.00-15.00