Toimumise aeg ÕN nr. Koht Teemad, päevakord
24-Aug 1. muusika kabinet 1. Õppeaasta õppeedukuse kokkuvõte – õppealajuhtaja
2. õppeaasta kokkuvõte, hinnangu andmine – direktor
3. õppeaasta 2017/2018 õppetöö ülesanded – õppealajuhataja
4. Õppeaasta 2017/2018 I poolaasta kooli üritused – huvijuht
5. õppenõukogu sekretäri valimine – direktor
6.Varia – direktor, huvijuht
30-Nov 2. muusika kabinet 1. I trimestri õppetöö tulemused -õppealajuhataja
2. Õpiulastele tugimeetmete määramine – direktor
3. I klassi hindamine – direktor
4. Uurimistööde/loovtööde teemavaldkondade fikseerimine – õppealajuhataja
5. Varia – direktor, huvijuht, õp.juhataja
4-Jan 3. muusika kabinet 1. 9. klasside eksamivaliku tutvustamine – õppealajuhataja
2. Üleminekueksamite valiku tutvustamine – õppealajuhataja
3. Tasemetööd – õppealajuhataja
3. Jooksev info – direktor, huvijuht
a) Uut seadusandlusest (kui on) – direktor
b) Õpetajate palgad (kui on uut informatsiooni)
c) Nõustamiskomisjoni otsused (kui on)
d) Uue dokumentatsiooni kinnitamine (kui on)
28-Feb 4. muusika kabinet 1. II trimestri õppetöö tulemused – õppealajuhataja
2. Õpilastele tugimeetmete määramine – direktor
3. Põhikooli lõpueksamite ja kooli üleminekueksmite komisjonide
määramine – direktor
4. Varia – direktor, huvijuht, õppealajuhataja
30-May 5. õpetajate tuba 1. Üleminekueksamite tulemused – õppealajuhataja
2. 9- klasside eksamitele lubamine – õppealajuhataja
3. Varia – direktor, huvijuht
10-Jun 6. muusika kabinet 1.Õppetöö tulemused klassiti – õppealajuhtaja
2. Pikendatud õppetöö määramine – direktor
3. Varia – direktor, huvijuht
18-Jun 7. õpetajate tuba 1. Põhikooli lõpetamine – õppealajuhataja, direktor, huvijuht
2. Varia – direktor, õppealajuhtaja, huvijuht