Toimumise aegÕN nr.KohtTeemad, päevakord
30. aug 20181. muusika kabinet1. õppeaasta 2017/2018 kokkuvõte, hinnangu andmine - direktor
2. õppeaasta 2018/2019 õppetöö ülesanded - õppealajuhataja
3. Õppeaasta 2018/2019 I poolaasta kooli üritused - huvijuht
4. õppenõukogu sekretäri valimine - direktor
7. sept 20182.muusika kabinet1. Kooli üldtööplaani kinnitamine - direktor
29. nov 20183. muusika kabinet1. I trimestri õppetöö tulemused -õppealajuhataja
2. Õpilastele tugimeetmete määramine - direktor
3. Uurimistööde/loovtööde teemavaldkondade fikseerimine - õppealajuhataja
4.Üleminekueksamite kinnitamine - direktor
5. Varia - direktor, huvijuht, õp.juhataja
28. veebr 20194.muusika kabinet1. II trimestri õppetöö tulemused - õppealajuhataja
2. Õpilastele tugimeetmete määramine - direktor
3. Põhikooli lõpueksamite ja kooli üleminekueksmite komisjonide määramine - direktor
4. Varia - direktor, huvijuht, õppealajuhataja
30. mai 20195.õpetajate tuba1. 9- klasside eksamitele lubamine - õppealajuhataja
2. Varia - direktor, huvijuht
10. juuni 20196.muusika kabinet1. Õppetöö tulemused klassiti - õppealajuhataja
2. Pikendatud õppetöö määramine - direktor
14. juuni 20197.õpetajate tuba1. Põhikooli lõpetamine - õppealajuhataja, direktor, huvijuht
2. Varia - direktor, õppealajuhataja, huvijuht