Üldinfo

Kooli 2, 43401 Aseri, Lääne-Virumaa
Registrikood 75038865
Tel 335 1211- kantselei
     335 1538- direktor
koduleht: www.aserik.edu.ee
e-post:   kool@aserik.edu.ee
Direktor Eha Polluks
Õppealajuhataja Katrin Ostapov
Õpetajate arv koolis 21, lasteaias 7
Õpilaste arv:
koolis 134
lasteaias 48
Klassikomplektide arv 11