Kooli ajalugu

 

 • 01.11.1905 alustas Aseris tööd vene õppekeelega III järgu 2-klassiline erakool (klassid jagunesid 4-ks jaoks), mida pidas kuni 1922. aastani üleval aktsiaselts “Asseriin”
 • 1905 - 1920 töötas kool aktsiaselts “Asseriin” poolt ehitatud elamus
 • 1921. aastast töötas kool Aseri tsemenditehase poolt kooli tarbeks ümberehitatud kasarmus
 • 1923 - 1931 Aseri 4-klassiline algkool
 • 1931 - 1944 Aseri 6-klassiline algkool
 • 1944 - 1961 Aseri 7-klassiline mittetäielik keskkool
 • 1944 - 01.09.1968 lisandusid ruumid õppetöö korraldamiseks veel kuude hoonesse
 • 1946. aastast algas kakskeelse kooli kujunemine Aseris, mis on kakskeelne kool tänaseni
 • 1961 - 17.07.1967 Aseri 8-klassiline kool
 • pandi nurgakivi praegusele koolihoonele, mis valmis 01.09.1968
 • 17.07.1967 - käesoleva ajani Aseri Keskkool
 • 1969 / 70 õ.-a  IV veerandil sai uus koolimaja juurdeehituse
 • sai valmis maneež (lasketiir, ringrada, kaugushüpperada)
 • 1978 / 79. õppeaastast kujuneb kool pikapäevakooliks. Käesoleval ajal töötavad pikapäevarühmad ainult I - IV kl.
 • 1978 / 79. õ.-a algas kuueaastaste laste õpetamine
 • 1993 / 94. õ.-a  kujunes kuueaastaste laste klassist keelekümblusklass, mis lõpetas peale 2000 /01. õ.-a
 • 2001 / 2002. õ.-a  liideti eesti osakonna I ja II kl.
 • 2004 / 2005. õ.-a  eesti osakonnas kaks liitklassi
 • 2005 / 2006. õ.-a  eesti osakonnas kolm liitklassi 
 • 14.11.2005 Aseri kool 100-aastane
 • 2006 / 2007. õ.-a  üks liitklass ka vene osakonnas 
 • 2008 / 2009. õ.-a eesti osakonnas neli liitklassi
Aseri Keskkool kuulub Aseri vallale.

Aseri kooli minevik ja tänapäev (Marianna Koitla)

Käsikirja “Inimesed ja saatused” fragmentide kodulehekülg (Richard Käär)

 

Teated õpilaste ja õpetajate arvu kohta:

õ.-a Õpilased Õpetajad
1905 - 1
1906 - 2
1911 57 2
1920 76 2
1924 76 4
1931 78 4
1940-ndad 140 -
1950-ndad 200 -
1952 - 10
1958 - 12
1961 275 -
1962 308 -
1963 361 21
1964 410 22
1967 / 1968 455 43
1985 / 1986 609 53
1999 / 2000 331 39
2000 / 2001 311 37
2001 / 2002 304 36
2002 / 2003 265 36
2003 / 2004 259 37
2004 / 2005 242 37
2005 / 2006 219 35
2006 / 2007 196 36
2007 / 2008 176 35
2008 / 2009 152 35
2013/2014 115 23